W SŁOWIE "BLOG" SŁYCHAĆ WYRAŹNIE SZUM LANIA WODY. JEDNAK BEZ WODY NIE BYŁOBY ŻYCIA NA ZIEMI...

Trudno powiedzieć, że...

życie domagało się powstania tej książki. Chyba życie rozwiązłe autora, który problematycznym z niej dochodem pragnąłby uregulować swoje lekkomyślne długi
(Stefan Wiechecki "Znakiem tego")

sobota, 4 czerwca 2011

Euro 2012 już jutro!

Wszystkie ważne miejsca w Polsce zostały prawidłowo i czytelnie oznaczone. Żaden kibic nie zabłądzi.
Stadion - a jakże: narodowy!
- już podczas budowy nie wstydzi się barw ojczystych.
Trudności - jeśli są! - to przejściowe. Światło się zaraz zmieni. 
Warto zwrócić uwagę na patriotyczne oznakowanie drogi.
Prasa z uwagą śledzi otwieranie nowowybudowanych 
obiektów. Smak śledzi docenia również społeczeństwo 
 lokalne i duchowieństwo katolickie.
Pierwszeństwo nie ulega wątpliwości! - Oznakowanie polskich dróg ekspresowych budzi zazdrość i uznanie w całej Europie.
Budujemy nie tylko drogi. Koleje też wybudowaliśmy... I stoją!
Tu każdy będzie mógł zasilić budżet państwa 
- albo prywatnej spółki  to państwo rolującej...
Bujaj się Fela!

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz